CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Tổ Tin - TD - GDQP - Nhạc

 

Họ và tên: VÕ VĂN CƯỜNG

Chức vụ: Tổ trưởng

Phụ trách: Chung

Điện thoại: 0968349357

Email

 

Họ và tên: HUỲNH NGỌC LÝ

Chức vụ: Tổ viên

Phụ trách: 

Điện thoại: 01683239786

Email:

 

Họ và tên: TRỊNH THỊ LAN

Chức vụ: Tổ viên

Phụ trách: 

Điện thoại: 0964147555

Email: 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

Chức vụ: Tổ viên

Phụ trách: 

Điện thoại: 0974198924

Email:

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUYỀN

Chức vụ: Tổ viên

Phụ trách: 

Điện thoại: 0988567043

Email

 

Họ và tên: THẠCH THỊ NGỌC QUYÊN

Chức vụ: Tổ viên

Phụ trách: 

Điện thoại: 0979390122

Email:

 

Họ và tên: VŨ THỊ KIM NGÂN

Chức vụ: Tổ viên

Phụ trách: 

Điện thoại: 01678969408

Email: 

 

Lượt xem: 68