CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG WEBSITE TRƯỜNG HỌC

In bài này

          Hiện nay tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Đăk Glei đã có website riêng và đã được tập huấn chuyển giao quản trị và sử dụng trang web. Thế nhưng sau một năm đi vào hoạt động chỉ có vài trường là có đưa tin, đăng bài lên web, còn lại đa số là không hoạt động. Có trang web nhưng không hoạt động, không chỉ lãng phí mà nhiều thông tin phụ huynh học sinh và cả học sinh cần biết không được công khai trên web. Vì vậy để khắc phục vấn đề này trong thời gian đến, tác giả bài viết xin nêu ra một số biện pháp để website trường học đi vào hoạt động hiệu quả hơn.

(GIAO DIỆN TRANG WEB CỦA TRƯỜNG PTDT BT THCS MƯỜNG HOONG)

          Một, cần hiểu đúng về khái niệm, chức năng của website trường học.

          Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, trang thông tin điện tử (website) nói chung là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet.

          Website trường học được phân loại là trang thông tin điện tử nội bộ của nhà trường, cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính nhà trường và không cung cấp thông tin tổng hợp (Thông tin tổng hợp là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thông tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội).

          Hai, cần phân loại, hệ thống đầy đủ các nội dung website cần phải có. Căn cứ các văn bản, quy định hiện hành về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; từ khái niệm, chức năng của website trường học, một website nhà trường cần phải có các nhóm nội dung chính nào. Từ đó thiết kế giao diện trang web theo các mục cần thiết đó. Khi đó rất tiện cho người quản trị trang web, đồng thời phụ huynh học sinh cũng dễ dàng tìm kiếm thông tin khi cần thiết.

          Ba, vấn đề quản trị trang web và Quy chế hoạt động của web. Khi mới bắt đầu, hầu hết các đơn vị trường học đã được tập huấn bàn giao để quản trị, thế nhưng sau một thời gian khá dài trang web không hề có tin, bài nào mới được đăng.

          - Điều này phần lớn do sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, chưa sát sao trong việc quản lý, kiểm soát hoạt động website. Tiếp đến là năng lực của cán bộ được giao trực tiếp quản trị website.

          - Có thể nói website là cầu nối giữa nhà trường với gia đình học sinh và xã hội, người cán bộ quản trị website có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo duy trì hoạt động website, tham mưu lãnh đạo đơn vị về hình thức, nội dung website và hơn hết đó là việc chịu trách nhiệm cuối cùng trước khi xuất bản nội dung thông tin của trường lên mạng Internet.

          - Điều này đòi hỏi người quản trị phải có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đặc biệt tinh thần trách nhiệm, năng lực tự nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, biết xây dựng kế hoạch làm việc khoa học để hoàn thành các công việc chuyên môn khác (vì hầu hết cán bộ quản trị website trường học làm việc theo hình thức kiêm nhiệm, nhưng tốn khá nhiều thời gian)...

          - Thực hiện tốt Quy chế hoạt động của web, vào đầu năm học quy chế hoạt động của web đã được tập thể nhà trường thảo luận và đi đến thống nhất để duy trì hoạt động và hoạt động có hiệu quả.

          Bốn, tiếp tục mời chuyên gia về web tập huấn lại cho cán bộ phụ trách các website trường học. Vì để đưa tin, đưa một nội dung bài viết lên web rất tốn thời gian và đòi hỏi phải có một chút kiến thức về web, đồng thời trong mỗi tin bài đều có hình ảnh kèm theo, để đưa hình ảnh lên cùng thì cũng phải biết một tý về cách xử lý ảnh…Do đó cần tiếp tục tập huấn cách đưa bài lên web và cách xử lý ảnh trước khi đưa lên web.

          Mặt khác, cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác quản lý, vận hành website và kịp thời phê bình, nhắc nhở đối với những đơn vị trường học không quan tâm đến web./.

Tin bài và ảnh: Trần Nhật Lam